Nhà nổi đậu xe trên sông rạch

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Thay cho dự án bãi đậu xe ngầm trong lòng đất rất phức tạp khó triển khai, kiến trúc sư Trần Đình Bá vừa gửi tờ trình cùng đồ án thiết kế cho UBND TP.HCM hiến kế làm nhà đậu xe...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/02/11/162000/12794