Nhà hàng hoàn toàn do robot vận hành tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, có một nhà hàng đặc biệt do robot vận hành hoàn toàn mà không cần tới sự can thiệp của con người. Đặt tại khu phức hợp 'Thành phố Đổi mới Haneda', nhà hàng là một không gian được thiết kế lấy cảm hứng về xã hội tương lai, nơi con người và robot cùng tồn tại. Phản ánh của nhóm phóng viên TTXVN tại Nhật Bản.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nha-hang-hoan-toan-do-robot-van-hanh-tai-nhat-ban-102933.htm