Nghề... “đi sớm, về khuya”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện nay, số lượng người sống bằng nghề nhặt ve chai ở Sài Gòn khá đông, họ làm công việc “vệ sinh giai đoạn 1” đường phố, trước những người lao công. Những rác thải như chai nhựa, giấy cạc tông, bao ni lông, bọc xốp… họ là người thu dọn đầu tiên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=95347