Nghệ An tiết kiệm được hơn 166 tỷ đồng trong lĩnh vực đầu tư

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Nghệ An đã cắt giảm được 166,62 tỷ đồng tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư.

 Công tác quản lý, khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến và từng bước đi vào nề nếp; hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép cơ bản được kiểm soát, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Công tác quản lý, khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến và từng bước đi vào nề nếp; hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép cơ bản được kiểm soát, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2024, việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) đã được quan tâm triển khai thực chất, hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Cụ thể, ngay từ những tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực nhằm huy động, quản lý và thực hiện nghiêm các quy định của Luật THTK, CLP.

Theo đó, việc xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 tuân thủ theo quy định Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Công tác giao kế hoạch vốn được triển khai kịp thời ngay khi có quyết định của Trung ương và HĐND tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư cắt giảm được 166,62 tỷ đồng; thẩm định 805 dự án; tổng giá trị dự toán trình thẩm định là 7.023,03 tỷ đồng; sau thẩm định cắt giảm là 104,63 tỷ đồng (đạt 1,49%).

Nhờ sự chỉ đạo tập trung, điều hành tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp nên công tác điều hành tài chính ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt hiệu quả. Thông qua việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) đã cắt giảm 484,9 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An đẩy mạnh giao quyền tự chủ về tài chính đã tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong cân đối, điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về thu chi ngân sách, tiết kiệm chi tiêu, góp phần thực hiện tốt tinh giản biên chế và giảm gánh nặng chi thường xuyên cho NSNN. Đến nay, có 193/193 đơn vị quản lý hành chính nhà nước và 1.693/1694 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện giao tự chủ.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết kịp thời ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy về các dự án trọng điểm, các dự án bất động sản, các vụ việc đột xuất về môi trường, khai thác khoáng sản trái phép. 6 tháng đầu năm, 96 công trình, dự án đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, đạt 33,45% về số lượng.

Công tác quản lý, khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến và từng bước đi vào nề nếp; hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép cơ bản được kiểm soát, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Ngành công an đã phát hiện, bắt giữ 174 vụ, 190 đối tượng có các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực khoáng sản. Trong đó, thu, tạm giữ trên 2.000m3 cát, 1.000m3 đất, 1.000 tấn đá thạch anh, đá cảnh (cổ thạch), thu nộp NSNN hơn 2 tỷ đồng.

Cùng với đó, việc mua sắm, quản lý tài sản đã được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc thực hiện phương thức tập trung trong mua sắm tài sản. Việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đạt được những kết quả đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Tài chính Nghệ An đã hoàn thành 01 gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, tiết kiệm 21,92 triệu đồng. UBND tỉnh thực hiện phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, khối xóm với tổng số cơ sở nhà đất dự kiến phê duyệt là 4.283/4.408 cơ sở (đạt 97,16%).

Việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bước đầu thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước ngày càng phát huy hiệu quả, việc điều hành hoạt động của cơ quan nhà nước được thực hiện một cách khoa học, tiết kiệm thời gian và chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An đã giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính xuyên suốt, nhất quán, chính xác, số hóa các thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định.

Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã được tăng cường. Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, qua công tác thanh tra đã phát hiện tổng giá trị sai phạm là 32,35 tỷ đồng và 191,5 ha đất; ban hành 393 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 2,32 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nguồn vốn, chủ đầu tư giải ngân vẫn còn chậm; việc thực hiện kiểm tra, tự phát hiện việc lãng phí của các chủ đầu tư chưa được quan tâm thực hiện đúng mực. Kết quả thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của các công trình, dự án đạt tỷ lệ thấp. Thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn, kéo dài nhiều năm còn chậm…

Ngọc Tuấn

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nghe-an-tiet-kiem-duoc-hon-166-ty-dong-trong-linh-vuc-dau-tu-d49784.html