Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Thực hiện nghiêm chế độ công tác của cán bộ ở lĩnh vực nhạy cảm

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Thực hiện nghiêm chế độ công tác của cán bộ ở lĩnh vực nhạy cảm

Diễn viên Quang Trung gây tranh cãi với hành động buông tay khi đang lái xe

Diễn viên Quang Trung gây tranh cãi với hành động buông tay khi đang lái xe

'Điều lạ' trong báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

'Điều lạ' trong báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, ngân sách nhà nước

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

'Quên' chỉ đạo thực hành tiết kiệm, nhiều địa phương bị tố nợ như 'chúa chổm'

Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình tiết kiệm, chống lãng phí

Lực lượng Công an quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Nâng cao hơn nữa chất lượng thanh tra, kiểm tra lĩnh vực nhạy cảm

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công an nhân dân

Ngành Công an sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra án tham nhũng

Cắt 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020: Chính phủ cắt giảm nhiều hoạt động

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 27-31/1

Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Quảng Nam tiết kiệm hơn 81 tỷ từ sắp xếp lại 1.003 thôn phố

Công khai, minh bạch mọi hoạt động để phòng ngừa tham nhũng

Phạt tiền đến 200 triệu đồng đối với hành vi vi phạm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhiều giải pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chuyển biến tích cực

Nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chỉ đạo nổi bật: Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ

Năm 2019, giảm ít nhất 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách Nhà nước

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 25/2 – 1/3/2019

Tạm dừng các công trình hiệu quả đầu tư thấp

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục Hải quan

Sự kiện 24/7: Địa phương về chúc Tết trung ương giảm mạnh