Dự kiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của Hà Nội đạt 90% kế hoạch

Dự kiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của Hà Nội đạt 90% kế hoạch

Không chỉ là trách nhiệm với dự án

Không chỉ là trách nhiệm với dự án

Công khai dự án đầu tư công để người dân giám sát, hạn chế bớt xén trong thi công

Công khai dự án đầu tư công để người dân giám sát, hạn chế bớt xén trong thi công

Đầu tư công: Cơ cấu lại ngân sách, phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền

Đầu tư công: Cơ cấu lại ngân sách, phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật đầu tư công (sửa đổi)

Phó Thủ tướng: Sẽ xử lý vi phạm pháp luật đầu tư công

Phó Thủ tướng: Sẽ xử lý vi phạm pháp luật đầu tư công

Chính sách sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Đầu tư công chưa kỹ lưỡng?

Chính sách sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Đầu tư công chưa kỹ lưỡng?

Đại biểu vạch rõ 'khe hở' dễ bị lợi dụng trong dự án Luật Đầu tư công

Đại biểu vạch rõ 'khe hở' dễ bị lợi dụng trong dự án Luật Đầu tư công

Đầu tư công: Không thêm thủ tục mới, quy trình đơn giản nhất

Đầu tư công: Không thêm thủ tục mới, quy trình đơn giản nhất

Không phải tiền kiểm là tạo điều kiện 'ngâm' hồ sơ, nhũng nhiễu

Không phải tiền kiểm là tạo điều kiện 'ngâm' hồ sơ, nhũng nhiễu

Đơn giản nhất quy trình, không 'đẻ' ra những thủ tục mới

Đơn giản nhất quy trình, không 'đẻ' ra những thủ tục mới

Đại biểu Quốc hội: Cần tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa

Đại biểu Quốc hội: Cần tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa

Dự án đầu tư công sử dụng tiền công thì phải công khai cho người dân được biết

Dự án đầu tư công sử dụng tiền công thì phải công khai cho người dân được biết

Đẩy mạnh phân quyền trong sửa Luật Đầu tư công: Cấp trên hãy dũng cảm 'thôi ôm'!

Đẩy mạnh phân quyền trong sửa Luật Đầu tư công: Cấp trên hãy dũng cảm 'thôi ôm'!

Tránh tình trạng 'vừa ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung'

Tránh tình trạng 'vừa ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung'

Sửa Luật để chống lãng phí đầu tư công

Sửa Luật để chống lãng phí đầu tư công

Đầu tư công: Không để 'hòa cả làng' khi thất thoát

Sửa Luật Đầu tư công: Đại biểu Quốc hội chê 'không bằng luật cũ'

Sửa Luật Đầu tư công: Đại biểu Quốc hội chê 'không bằng luật cũ'

SỬA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG: TĂNG PHÂN CẤP, GIẢM THỦ TỤC

SỬA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG: TĂNG PHÂN CẤP, GIẢM THỦ TỤC

Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương trong lĩnh vực đầu tư công

Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương trong lĩnh vực đầu tư công

Phải đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phải đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cần quy định rõ trách nhiệm từ khâu đầu tiên lựa chọn dự án, thẩm định, triển khai và kết quả

Cần quy định rõ trách nhiệm từ khâu đầu tiên lựa chọn dự án, thẩm định, triển khai và kết quả

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Bích Ngọc: Thẩm quyền của Thường trực HĐND cần được thể chế trong Luật Đầu tư công

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Bích Ngọc: Thẩm quyền của Thường trực HĐND cần được thể chế trong Luật Đầu tư công

Sẽ bố trí trả đủ hơn 2.800 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản trong 2 năm tới

Sẽ bố trí trả đủ hơn 2.800 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản trong 2 năm tới

Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC NÂNG CAO

Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC NÂNG CAO

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đầu tư công đã hết thời 'ăn đong'

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đầu tư công đã hết thời 'ăn đong'

Các dự án 'tùy tiện' để lại hậu quả lớn

Các dự án 'tùy tiện' để lại hậu quả lớn

Luật Đầu tư công giải quyết cơ bản tình trạng đầu tư dàn trải

Luật Đầu tư công giải quyết cơ bản tình trạng đầu tư dàn trải

'Cột' trách nhiệm người đứng đầu các cấp cơ sở thực hiện dự án

'Cột' trách nhiệm người đứng đầu các cấp cơ sở thực hiện dự án

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đầu tư công đã hết tình trạng… 'ăn đong'

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đầu tư công đã hết tình trạng… 'ăn đong'

Đại biểu nói đầu tư công dàn trải, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phản hồi gì?

Đại biểu nói đầu tư công dàn trải, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phản hồi gì?

Ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư công đã được nâng lên rõ rệt

Ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư công đã được nâng lên rõ rệt

Cần giảm thủ tục để tăng hiệu quả đầu tư công?

Cần giảm thủ tục để tăng hiệu quả đầu tư công?

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi): Quản lý hiệu quả, triển khai thuận lợi

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi): Quản lý hiệu quả, triển khai thuận lợi

Sửa Luật Đầu tư công - giảm thủ tục, tăng trách nhiệm

Sửa Luật Đầu tư công - giảm thủ tục, tăng trách nhiệm

Cải cách thủ tục, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư công

Cải cách thủ tục, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư công

Sửa Luật Đầu tư công: Đẩy nhanh giải ngân, nâng cao tính công khai, minh bạch

Sửa Luật Đầu tư công: Đẩy nhanh giải ngân, nâng cao tính công khai, minh bạch