Ngành VHTT&DL triển khai công tác trong 6 tháng cuối năm 2022

Chiều 15/7, Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành VHTT&DL. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Tính từ ngày 1/1 đến ngày 30/6, Bộ VHTT&DL được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 57 nhiệm vụ, đã hoàn thành 35 nhiệm vụ, đang thực hiện 22 nhiệm vụ. Bộ tiếp tục thực hiện phương châm hành động đã đặt ra cho cả nhiệm kỳ “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”; phát động và triển khai chủ đề công tác của năm 2022, đó là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” với tinh thần quyết tâm, quyết tâm hơn nữa, để cùng với các ngành, các cấp từng bước hiện thực hóa mục tiêu chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong 6 tháng của năm 2022, SEA Games 31 được tổ chức thành công trên nhiều phương diện, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Du lịch chính thức mở cửa lại hoàn toàn từ ngày 15/3 và phục hồi nhanh tại các địa bàn trọng điểm. Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đạt 413 nghìn lượt khách, khách nội địa đạt 60,8 triệu lượt, vượt chỉ tiêu phục vụ 60 triệu lượt đặt ra từ đầu năm.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Công tác xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được chú trọng. Các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ VHTT&DL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Lập hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Di sản văn hóa. Xây dựng Nghị định Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Chuẩn bị lực lượng tham dự các đại hội thể thao quốc tế. Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Cùng với đó, Bộ VHTT&DL sẽ tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hoàn thiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam. Rà soát, điều chỉnh Đề án phát triển du lịch biển, đảo Việt Nam…

Đồng thời, ban hành Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Triển khai dự án chuyển đổi số trong ngành du lịch; tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

Tin, ảnh: PV

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202207/nganh-vhttampdl-trien-khai-cong-tac-trong-6-thang-cuoi-nam-2022-3125604/