Ngành đường sắt chạy 12,5 đôi tàu dịp Tết Kỷ Sửu 2009

    Gốc

    Hanoinet - Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, dịp Tết Kỷ Sửu năm nay ngành đường sắt có kế hoạch bán vé tàu sớm hơn mọi năm.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=99104