Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cơ sở đảng, đảng viên

Chiều 1/3, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, Thành phố có nhiều đổi mới trong quản lý nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đổi mới phong cách, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội; đổi mới trong công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng nhìn nhận qua 15 năm thực hiện, Đảng bộ thành phố cùng các cấp đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc xây dựng chỉnh đốn Đảng đi đôi với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cơ sở Đảng, đảng viên. Nội dung phương thức lãnh đạo của Thành ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị từng bước được xác lập, bổ sung và hoàn thiện. Mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng với quản lý, điều hành của chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan trong hệ thống tư pháp ngày càng được phát huy. Tổ chức vận hành có hiệu quả, đảm bảo được sự lãnh đạo tập trung thống nhất của các cấp ủy Đảng, tạo được sự thuận lợi cho các cơ quan trong hệ thống chính trị hoạt động theo chức năng của mình.

Việc đổi mới đã từng bước sắp xếp kiện toàn bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Xác định rõ phương thức hoạt động và lề lối làm việc của mọi tổ chức, nhất là sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát, công tác mặt trận, quần chúng… Quy chế nhiệm kỳ luôn được quan tâm và bảo đảm thực hiện bám sát nội dung, thực hiện công tác tập trung dân chủ, chấp hành các quy trình, quy định, tôn trọng các vấn đề trên nguyên tắc lãnh đạo và chỉ đạo, quyết định những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội thành phố, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

"Đặc biệt, sự đổi mới lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đã khắc phục tình trạng chồng chéo giữa lãnh đạo và quản lý tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước phát huy được trí tuệ, năng động, sáng tạo trong quản lý và điều hành đạt được những thành tựu, kết quả về phát triển kinh tế xã hội nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhận định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế, bất cập. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, một số cấp ủy và tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu ý thức, nhận thức chưa thật sự sâu sắc, chưa chú trọng đúng mức đến việc đổi mới lãnh đạo của Đảng gắn với cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan đơn vị mình...

Quang cảnh hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là đô thị đặc biệt, quy mô dân số lớn là trung tâm kinh tế xã hội khu vực phía Nam thì việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là trong thủ tục hành chính, nhà nước trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải có tư duy mới, phù hợp với tình hình mới; thực hiện đồng bộ, phát huy nâng cao hiệu lực, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Ngoài ra, Thành phố cần nghiên cứu xây dựng cơ chế phân cấp, ủy quyền hợp lý theo hướng việc gì cấp nào làm tốt hơn thì manh dạn giao cho cấp đó; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh; tiếp tục đổi mới phong cách, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm cầu thị lắng nghe người dân ngày càng tốt hơn.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, chính sách; bằng sự gương mẫu của đội ngũ, bằng kiểm tra, giám sát; bằng thực hiện giám sát của nhân dân.

Một trong những nội dung quan trong nhất trong phương thức lãnh đạo hiện nay được Bí thư Thành ủy Nguyên Văn Nên quan tâm hơn hết là công tác cán bộ. Quan điểm cán bộ là then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng; là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Do đó, cần chăm lo đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm; đặc biệt là quan tâm, bảo vệ cán bộ tốt, trung thực, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; gắn với tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần phát huy tinh thần mỗi cán bộ, đảng viên tự học tập, rèn luyện, tự quản trị bản thân, tự phê bình và phê bình; cần quan tâm xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức các loại hình cơ sở Đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở Đảng với người lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, chia sẻ sau 15 năm thực hiện Nghị quyết đã có những chuyển biến tích cực về trách nhiệm, nội dung, phạm vi và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy đối với hệ thống chính trị; vừa bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Nhiều báo cáo điển hình cũng ghi nhận chất lượng sinh hoạt chi bộ có những chuyển biến rõ nét; nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được cải tiến, tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống nhân dân. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm đã được cụ thể hóa, quy trình tổ chức thực hiện được quy định chặt chẽ.

Bên cạnh đó, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng...

Ông Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng bộ Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp cùng lãnh đạo Quận 7, Bình Tân, Phường 12 quận Gò Vấp cũng đã chia sẻ những kết quả đạt trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của đơn vị; đồng thời, nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị để thực hiện có hiệu quả hơn về phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X tại Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Trong đó có 8 đột phá, sáng tạo và 10 chuyên đề trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị được biểu dương....

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/nang-cao-nang-luc-va-suc-chien-dau-cua-co-so-dang-dang-vien-20220301221458677.htm