Hướng tới thực hiện '3 không' trong phòng, chống tham nhũng

Hướng tới thực hiện '3 không' trong phòng, chống tham nhũng

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/12/2020, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát...
Ông Hồ Đức Phớc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại khối Tân Phúc

Ông Hồ Đức Phớc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại khối Tân Phúc

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại thành phố Vinh

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại thành phố Vinh

Đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm toán nhiều vấn đề nóng

Đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm toán nhiều vấn đề nóng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Nhiều dự án lớn vào 'tầm ngắm' kiểm toán năm 2021

Nhiều dự án lớn vào 'tầm ngắm' kiểm toán năm 2021

Kiểm toán nhà nước: Chuyển 5 vụ án lớn sang Bộ Công an điều tra

Kiểm toán nhà nước: Chuyển 5 vụ án lớn sang Bộ Công an điều tra

Tổng kiểm toán 'bêu tên' một số dự án BT ở Thủ Thiêm

Tổng kiểm toán 'bêu tên' một số dự án BT ở Thủ Thiêm

Đại biểu Quốc hội đề nghị TP. Vinh sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở hồ điều hòa

Đại biểu Quốc hội đề nghị TP. Vinh sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở hồ điều hòa

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Cần quan tâm chất lượng nguồn nước sạch

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Cần quan tâm chất lượng nguồn nước sạch

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Chấn chỉnh kỷ cương trong thu - chi ngân sách nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Chấn chỉnh kỷ cương trong thu - chi ngân sách nhà nước

Kiến nghị thu hồi về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp 3.536 tỷ đồng

Kiến nghị thu hồi về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp 3.536 tỷ đồng

Tổng Kiểm toán: Nhiều doanh nghiệp không minh bạch thông tin đất đai

Tổng Kiểm toán: Nhiều doanh nghiệp không minh bạch thông tin đất đai

Kiểm toán phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý đất của DN sau cổ phần

Kiểm toán phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý đất của DN sau cổ phần

Đề xuất bổ sung nhiệm vụ kiểm toán trong Luật Bảo vệ môi trường

Đề xuất bổ sung nhiệm vụ kiểm toán trong Luật Bảo vệ môi trường

Ông Hồ Đức Phớc tái cử Bí thư Đảng ủy Kiểm toán nhà nước

Ông Hồ Đức Phớc tái cử Bí thư Đảng ủy Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công

Kiểm toán Nhà nước chủ trì Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55

Kiểm toán Nhà nước chủ trì Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55

Khai mạc Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55

Khai mạc Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55

Chất lượng kiểm toán sẽ được nâng lên

Chất lượng kiểm toán sẽ được nâng lên

Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An tham quan trung tâm làm việc Kiểm toán Nhà nước

Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An tham quan trung tâm làm việc Kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc: Không sợ không có chức, chỉ sợ không có đức

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc: Không sợ không có chức, chỉ sợ không có đức

T.Ư Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước

T.Ư Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước

Cử tri huyện Hưng Nguyên đề xuất giữ lại chức danh Khuyến nông và Thú y cơ sở

Cử tri huyện Hưng Nguyên đề xuất giữ lại chức danh Khuyến nông và Thú y cơ sở

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Siết chặt kỷ cương, minh bạch trong kê khai tài sản

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Siết chặt kỷ cương, minh bạch trong kê khai tài sản

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Kim Liên (Nam Đàn)

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Kim Liên (Nam Đàn)

Kiểm toán phải đánh giá đúng, xác định đúng để bịt được lỗ hổng

Kiểm toán phải đánh giá đúng, xác định đúng để bịt được lỗ hổng

Tổng Kiểm toán Nhà nước thăm và làm việc tại TP Cần Thơ

Tổng Kiểm toán Nhà nước thăm và làm việc tại TP Cần Thơ

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Phải giữ chất lượng kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Phải giữ chất lượng kiểm toán

Kiểm toán không phải lý do khó kêu gọi đầu tư PPP dự án cao tốc Bắc - Nam

Kiểm toán không phải lý do khó kêu gọi đầu tư PPP dự án cao tốc Bắc - Nam

Ông Hồ Đức Phớc: 'Kiểm toán 60 dự án PPP, giảm gần 300 năm thu phí'

Ông Hồ Đức Phớc: 'Kiểm toán 60 dự án PPP, giảm gần 300 năm thu phí'

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Kiểm toán không phải là lý do khó kêu gọi đầu tư PPP trong dự án cao tốc Bắc - Nam

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Kiểm toán không phải là lý do khó kêu gọi đầu tư PPP trong dự án cao tốc Bắc - Nam

Nhiều doanh nghiệp còn lãng phí mặt bằng

Nhiều doanh nghiệp còn lãng phí mặt bằng

'Chuyển cả 8 dự án cao tốc sang đầu tư công cũng được'

'Chuyển cả 8 dự án cao tốc sang đầu tư công cũng được'

Hơn 2.000 dự án chi sai ngân sách

Hơn 2.000 dự án chi sai ngân sách

Hơn 642.400 lượt doanh nghiệp vi phạm trên 35.900 tỷ đồng tiền thuế

Hơn 642.400 lượt doanh nghiệp vi phạm trên 35.900 tỷ đồng tiền thuế

Dự án Ethanol Bình Phước: Nguy cơ thất thoát 4,12 triệu USD

Dự án Ethanol Bình Phước: Nguy cơ thất thoát 4,12 triệu USD

Tổng Kiểm toán Nhà nước: 'Thu vượt trần học phí, thu sai viện phí vẫn phổ biến'

Tổng Kiểm toán Nhà nước: 'Thu vượt trần học phí, thu sai viện phí vẫn phổ biến'

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 81.000 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 81.000 tỷ đồng

Dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai

Dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai

Dừng nhiều cuộc kiểm toán để tập trung chống dịch

Dừng các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch nhưng chưa triển khai

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc: Dừng các cuộc kiểm toán vì Covid-19

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc: Dừng các cuộc kiểm toán vì Covid-19