Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Kiểm toán nhà nước

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Kiểm toán nhà nước

Hậu thanh tra Thủ Thiêm: Có thể bổ sung vào nội dung kiểm toán năm 2019

Hậu thanh tra Thủ Thiêm: Có thể bổ sung vào nội dung kiểm toán năm 2019

Kiểm toán môi trường là ưu tiên hàng đầu để phát triển bền vững

Kiểm toán môi trường là ưu tiên hàng đầu để phát triển bền vững

Sẽ ưu tiên kiểm toán môi trường

Sẽ ưu tiên kiểm toán môi trường

Tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động Kiểm toán Nhà nước

Tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước: Sẽ chuyển từ truyền thống sang 'kiểm toán số'

Kiểm toán Nhà nước: Sẽ chuyển từ truyền thống sang 'kiểm toán số'

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo rà soát cán bộ 'vòi vĩnh', 'chung chi'

Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo rà soát cán bộ 'vòi vĩnh', 'chung chi'

Đề xuất bổ sung quyền giám định tư pháp cho Kiểm toán Nhà nước

Đề xuất bổ sung quyền giám định tư pháp cho Kiểm toán Nhà nước

Tranh luận việc trao quyền xử phạt hành chính cho Kiểm toán Nhà nước

Tranh luận việc trao quyền xử phạt hành chính cho Kiểm toán Nhà nước

Đề nghị Tổng Kiểm toán được ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Đề nghị Tổng Kiểm toán được ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Cho phép khởi kiện báo cáo kiểm toán ra tòa

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Cho phép khởi kiện báo cáo kiểm toán ra tòa

Doanh nghiệp có quyền khởi kiện kiểm toán

Doanh nghiệp có quyền khởi kiện kiểm toán

Kiểm toán có trách nhiệm lần theo dấu vết dòng tiền ngân sách

Kiểm toán có trách nhiệm lần theo dấu vết dòng tiền ngân sách

Đại biểu Quốc hội chỉ ra nguyên nhân nhiều vụ án tham nhũng bị kéo dài

Đại biểu Quốc hội chỉ ra nguyên nhân nhiều vụ án tham nhũng bị kéo dài

ĐBQH băn khoăn quy định Kiểm toán Nhà nước được quyền ra quyết định xử phạt hành chính

ĐBQH băn khoăn quy định Kiểm toán Nhà nước được quyền ra quyết định xử phạt hành chính

Rất khó chứng minh được hành vi vụ lợi trong các vụ án tham nhũng

Rất khó chứng minh được hành vi vụ lợi trong các vụ án tham nhũng

Tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công

Tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công

Cần nghiên cứu, điều chỉnh thận trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán

Cần nghiên cứu, điều chỉnh thận trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán

'Kiểm toán phải lần theo dấu vết của dòng tiền ngân sách'

'Kiểm toán phải lần theo dấu vết của dòng tiền ngân sách'

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Vẫn 'nóng' chuyện khiếu nại, khiếu kiện

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Vẫn 'nóng' chuyện khiếu nại, khiếu kiện

Đòi hỏi đổi mới căn bản nguồn nhân lực kế toán và kiểm toán

Đòi hỏi đổi mới căn bản nguồn nhân lực kế toán và kiểm toán

Có thể kiện quyết định của cơ quan kiểm toán

Có thể kiện quyết định của cơ quan kiểm toán

Hai tư lệnh ngành lại tranh cãi vụ 'cơ quan thuế bị kiện vì kiểm toán'

Hai tư lệnh ngành lại tranh cãi vụ 'cơ quan thuế bị kiện vì kiểm toán'

Cơ sở pháp lý nào khi chưa tổng kết nhiệm kỳ đã đề nghị giảm bớt bộ máy?

Cơ sở pháp lý nào khi chưa tổng kết nhiệm kỳ đã đề nghị giảm bớt bộ máy?

Vì chuyện truy thu thuế, Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh cãi gay gắt

Vì chuyện truy thu thuế, Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh cãi gay gắt

Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán Nhà nước lại tranh luận 'nóng' về thuế

Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán Nhà nước lại tranh luận 'nóng' về thuế

Hai tư lệnh ngành 3 lần tranh luận về vụ truy thu thuế Unilever

Hai tư lệnh ngành 3 lần tranh luận về vụ truy thu thuế Unilever

Thảo luận Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Tổng kiểm toán nhà nước tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thảo luận Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Tổng kiểm toán nhà nước tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính về thuế của Unilever

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính về thuế của Unilever

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận nóng với Bộ trưởng Tài chính

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận nóng với Bộ trưởng Tài chính

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Tài chính về truy thu thuế DN

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Tài chính về truy thu thuế DN

2 Tư lệnh ngành lại tranh luận chuyện cơ quan thuế bị kiện vì kết luận kiểm toán

2 Tư lệnh ngành lại tranh luận chuyện cơ quan thuế bị kiện vì kết luận kiểm toán

Bộ trưởng Tài chính, Tổng kiểm toán Nhà nước tranh luận về vụ truy thu thuế Unilever

Bộ trưởng Tài chính, Tổng kiểm toán Nhà nước tranh luận về vụ truy thu thuế Unilever

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Tài chính quanh khoản truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng của Unilever

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Tài chính quanh khoản truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng của Unilever

'Cơ quan nhà nước thì nên nhẹ nhàng với nhau'

'Cơ quan nhà nước thì nên nhẹ nhàng với nhau'

Bộ trưởng Tài chính và Tổng kiểm toán tranh luận về thuế của Unilever

Bộ trưởng Tài chính và Tổng kiểm toán tranh luận về thuế của Unilever

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính trên nghị trường

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính trên nghị trường

Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán lại tranh cãi về thu thuế Unilever

Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán lại tranh cãi về thu thuế Unilever

Kiến nghị truy thu 882 tỷ tiền thuế đối với Unilever là đúng

Kiến nghị truy thu 882 tỷ tiền thuế đối với Unilever là đúng

Tổng KTNN tranh luận 'nóng' với Bộ trưởng Tài chính về truy thuế Unilever

Tổng KTNN tranh luận 'nóng' với Bộ trưởng Tài chính về truy thuế Unilever

Kiểm toán nhà nước phát hiện, kiến nghị xử lý tài chính hơn 92.000 tỷ đồng

Kiểm toán nhà nước phát hiện, kiến nghị xử lý tài chính hơn 92.000 tỷ đồng

KTNN trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN 2015 trước Quốc hội

KTNN trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN 2015 trước Quốc hội

Có thể quy định cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện xử phạt hành chính

Có thể quy định cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện xử phạt hành chính

Cần 50% chuyên gia kiểm toán độc lập tham gia giải quyết khiếu nại

Cần 50% chuyên gia kiểm toán độc lập tham gia giải quyết khiếu nại

Có dự án sau kiểm toán chỉ còn 39% giá trị đầu tư

Có dự án sau kiểm toán chỉ còn 39% giá trị đầu tư

Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng thuế đối với các sản phẩm rượu, bia

Sửa Luật Kiểm toán nhà nước để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng

Sửa Luật Kiểm toán nhà nước để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Doanh nghiệp có quyền khởi kiện nếu kết luận kiểm toán sai

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Doanh nghiệp có quyền khởi kiện nếu kết luận kiểm toán sai

Đại biểu Nghệ An đề nghị bổ sung thẩm quyền cho Kiểm toán Nhà nước

Đại biểu Nghệ An đề nghị bổ sung thẩm quyền cho Kiểm toán Nhà nước

Có nên bổ sung chế tài với hành vi cản trở hoạt động kiểm toán?

Có nên bổ sung chế tài với hành vi cản trở hoạt động kiểm toán?

Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị xử lý tài chính hơn 92.600 tỷ đồng trong năm 2018

Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị xử lý tài chính hơn 92.600 tỷ đồng trong năm 2018

Xử lý hình sự nếu phát hiện tham nhũng sau khi kiểm toán

Xử lý hình sự nếu phát hiện tham nhũng sau khi kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015

Kiểm toán Nhà nước trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015

Đề nghị công khai báo cáo kiểm toán trên mạng

Đề nghị công khai báo cáo kiểm toán trên mạng

Sử dụng đất đang tiềm ẩn lớn nguy cơ lãng phí, tham nhũng

Sử dụng đất đang tiềm ẩn lớn nguy cơ lãng phí, tham nhũng

Sáng nay, Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Sáng nay, Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Một số ngân hàng đầu tư tài chính không hiệu quả

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Một số ngân hàng đầu tư tài chính không hiệu quả

Dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn: Cần sớm công khai kết luận của Bộ Xây dựng

Dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn: Cần sớm công khai kết luận của Bộ Xây dựng

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý nhiều sai phạm tại các dự án BT, BOT

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý nhiều sai phạm tại các dự án BT, BOT

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều 'mảng xám' trong ngành ngân hàng

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều 'mảng xám' trong ngành ngân hàng

KTNN chỉ ra nhiều dự án BOT, BT có sai phạm

KTNN chỉ ra nhiều dự án BOT, BT có sai phạm

'Đội vốn' trong các dự án dùng ngân sách: Có dự án tăng 39 lần

'Đội vốn' trong các dự án dùng ngân sách: Có dự án tăng 39 lần

Cơ cấu nguồn thu chưa bền vững

Cơ cấu nguồn thu chưa bền vững

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách

Phân bổ ngân sách còn nhiều bất cập

Phân bổ ngân sách còn nhiều bất cập

Kiểm toán nhà nước: 15 dự án BOT và BT có sai phạm

Kiểm toán nhà nước: 15 dự án BOT và BT có sai phạm

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Quản lý đất đai tiềm ẩn lớn thất thoát, tham nhũng

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Quản lý đất đai tiềm ẩn lớn thất thoát, tham nhũng

Quốc hội nghe báo cáo về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Quốc hội nghe báo cáo về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Kiểm toán 15 dự án BT và BOT, kiến nghị tài chính hàng nghìn tỷ đồng

Kiểm toán 15 dự án BT và BOT, kiến nghị tài chính hàng nghìn tỷ đồng

Kiểm toán nhà nước đề nghị giảm 16,2 năm thu phí BOT tại 7 dự án

Kiểm toán nhà nước đề nghị giảm 16,2 năm thu phí BOT tại 7 dự án

Nhiều lỗ hổng lớn, gây thất thoát trong các dự án BT, BOT

Nhiều lỗ hổng lớn, gây thất thoát trong các dự án BT, BOT

Kiểm toán phát hiện hàng loạt sai phạm ở dự án BOT, BT

Kiểm toán phát hiện hàng loạt sai phạm ở dự án BOT, BT

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ bảy Quốc hội Khóa XIV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ bảy Quốc hội Khóa XIV

Sáng nay, Quốc hội họp phiên trù bị trước khai mạc kỳ họp thứ 7

Sáng nay, Quốc hội họp phiên trù bị trước khai mạc kỳ họp thứ 7

Sáng 20/5: Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng 20/5: Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIV: Sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề nóng

Kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIV: Sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề nóng

Quản lý thuế: Chặt chẽ nhưng đừng gây khó

Quản lý thuế: Chặt chẽ nhưng đừng gây khó

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Giải quyết dứt điểm Dự án cải tạo Khu chung cư Quang Trung

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Giải quyết dứt điểm Dự án cải tạo Khu chung cư Quang Trung

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Sẽ xử lý nghiêm vấn đề gian lận trong thi cử

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Sẽ xử lý nghiêm vấn đề gian lận trong thi cử

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Sáp nhập thôn, xóm cần gắn với lộ trình xây dựng nông thôn mới

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Sáp nhập thôn, xóm cần gắn với lộ trình xây dựng nông thôn mới

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Kiến nghị thu hồi 92 nghìn tỷ đồng sau kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Kiến nghị thu hồi 92 nghìn tỷ đồng sau kiểm toán