Nam Phi sẵn sàng cho tổng tuyển cử

Ngày 29/5 tới, cử tri Nam Phi sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội gồm 400 thành viên trong cuộc tổng tuyển cử được thực hiện cứ 5 năm một lần kể từ khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc vào năm 1994. Cuộc bầu cử lần này sẽ là tiền đề để bầu ra tổng thống tiếp theo của quốc gia châu Phi này. Ghi nhận trước thềm bầu cử của phóng viên TTXVN tại Nam Phi.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nam-phi-san-sang-cho-tong-tuyen-cu-121899.htm