Mỹ xây dựng căn cứ quân sự tại Ôxtrâylia

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Mỹ sẽ khởi công xây dựng một căn cứ thông tin quân sự mới tại Tây Bắc Ôxtrâylia.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254673/Default.aspx