Mỹ bác bỏ khả năng chiến tranh với Iran

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Mỹ đã bác bỏ khả năng chiến tranh với Iran cũng như nguy cơ trước mắt về vấn đề hạt nhân của nước này nhưng cảnh báo thế giới đã sẵn sàng đương đầu với những chính sách khiêu khích của Tehran.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/173424