Mệt quá, thân ta này!

    1 đăng lạiGốc

    Các thí sinh không còn giữ kẽ hay cố tình tạo dáng để phóng viên chụp ảnh cho đẹp như những ngày đầu mới đến VN. Có vẻ họ mệt mỏi sau một thời gian dài tham gia quá nhiều hoạt động phụ

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/230810.asp