Lùi đóng kinh phí công đoàn với doanh nghiệp khó khăn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định cho phép lùi thời gian đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ, đồng ý lùi đóng phí công đoàn đối với doanh nghiệp gặp khó khăn bị cắt, giảm đơn hàng.

Cụ thể, các doanh nghiệp bị cắt giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên vào thời điểm từ ngày 1/1/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt giảm, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Các Liên đoàn lao động tỉnh thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương tương, công đoàn tổng công ty trực thuộc liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023 và báo cáo tình hình thực hiện quyết định này về Ban Tài chính trước ngày 31/1/2024.

Đây là một trong những giải pháp Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết 105 của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lui-dong-kinh-phi-cong-doan-voi-doanh-nghiep-kho-khan-post552161.antd