Lựa chọn nhà đầu tư dự án Thành phần 4 sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc lựa chọn nhà đầu tư tại dự án Thành phần 4, dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, xét báo cáo của Bộ KH-ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ được giao về lựa chọn nhà đầu tư các công trình thuộc dự án Thành phần 4, dự án Sân bay Long Thành, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ GT-VT nghiên cứu các ý kiến trong quá trình triển khai thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án Thành phần 4 - các công trình khác thuộc dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 6,3 ngàn tỷ đồng, do Cục Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm các hạng mục, tương ứng với những dự án độc lập như: Nhà ga hàng hóa số 2; Nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh; Kho giao nhận hàng hóa; Khu xử lý vệ sinh tàu bay, khu bảo dưỡng thiết bị mặt đất; Hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu; Trung tâm điều hành của các hãng hàng không; Khu bảo trì tàu bay, bệ thử động cơ; Khu công nghiệp hàng không; Khu logistics hàng không…

Theo Bộ GT-VT, đến nay Bộ đã phê duyệt 11/11 danh mục dự án và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 2 dự án (Khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và Khu xử lý vệ sinh tàu bay số 1, số 2) của dự án Thành phần 4. Tuy nhiên, hiện tiến độ triển khai dự án Thành phần 4 chưa đáp ứng tiến độ tổng thể theo yêu cầu của Bộ GT-VT.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202402/lua-chon-nha-dau-tu-du-an-thanh-phan-4-san-bay-long-thanh-82f4987/