Khởi động máy tính từ PXE (Phần1)

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: PXE (Preboot eXecution Environment hoặc Pre-eXecution Environment) là một môi trường cho phép khởi động máy tính bằng việc sử dụng card mạng cùng với RAM. Việc khởi động đó sẽ không phụ thuộc vào những thiết bị của máy tính như CD, harddisk và các hệ điều hành đã được cài đặt....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=13746