Khi bom hạt nhân được sử dụng để... mở đường

    44 liên quanGốc

    Dự án Plowshare là một chương trình sử dụng vũ khí hạt nhân với mục đích hòa bình có phần hơi 'điên rồ' của Mỹ.

      Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/khi-bom-hat-nhan-duoc-su-dung-de-mo-duong-1252245.tpo