Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí gần 300 người dân xã Huyền Hội

Tại chương trình, có 285 người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng 37 bảo hiểm y tế cho người dân và học sinh hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 60 triệu đồng.

Đồng chí Trần Thị Thi tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Thị Thi tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 25/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh phối hợp với Huyện ủy Càng Long, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trà Vinh (TV.Pharm) và Đảng ủy, UBND Huyền Hội, huyện Càng Long tổ chức chương trình tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh khám bệnh cho người dân xã Huyền Hội.

Bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh khám bệnh cho người dân xã Huyền Hội.

Tại chương trình, đồng chí Trần Thị Thi, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Càng Long thông tin, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia các chính sách bảo hiểm của Nhà nước, nhất là tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế, chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình, chia sẻ đối với những hoàn cảnh khó khăn, thực hiện an sinh xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Tẩm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm hướng dẫn người dân sử dụng thuốc tại chương trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Tẩm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm hướng dẫn người dân sử dụng thuốc tại chương trình.

Qua chương trình, có 285 người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội huyện, chính quyền địa phương và Công ty Cổ phần Dược phẩm Trà Vinh hỗ trợ tặng 37 bảo hiểm y tế cho người dân và học sinh hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 60 triệu đồng.

Được biết, đến ngày 30/4, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Càng Long đạt 96,52%, đạt 100,54% kế hoạch năm 2024.

Tin, ảnh: NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/kham-benh-cap-thuoc-mien-phi-gan-300-nguoi-dan-xa-huyen-hoi-37414.html