TV.PHARM mắt sản phẩm mới Phariton ACTIVE - sức mạnh giành chiến thắng

TV.PHARM mắt sản phẩm mới Phariton ACTIVE - sức mạnh giành chiến thắng

Ngày 10/4, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM (TV.PHARM) tổ chức Hội thảo Ra mắt sản phẩm mới 'Phariton...
Phariton ACTIVE cùng nhà vô địch Muay Thái Thế giới - Nguyễn Trần Duy Nhất đi tìm tinh hoa võ thuật Việt Nam

Phariton ACTIVE cùng nhà vô địch Muay Thái Thế giới - Nguyễn Trần Duy Nhất đi tìm tinh hoa võ thuật Việt Nam

Khởi công khu dược phẩm công nghệ cao TV. Pharm

Khởi công khu dược phẩm công nghệ cao TV. Pharm

Trà Vinh: Đầu tư 650 tỷ đồng xây dựng Khu dược phẩm công nghệ cao

Trà Vinh: Đầu tư 650 tỷ đồng xây dựng Khu dược phẩm công nghệ cao

TVP đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao tại Trà Vinh

TVP đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao tại Trà Vinh

KHỞI CÔNG KHU DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO TV.PHARM

KHỞI CÔNG KHU DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO TV.PHARM

Trà Vinh khởi công khu dược phẩm công nghệ cao 650 tỷ đồng

Trà Vinh khởi công khu dược phẩm công nghệ cao 650 tỷ đồng

Khởi công Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm

Khởi công Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm

Khởi công Khu dược phẩm có công suất thiết kế 1,5 tỷ viên thuốc/năm

Khởi công Khu dược phẩm có công suất thiết kế 1,5 tỷ viên thuốc/năm

650 tỷ đồng xây dựng khu dược phẩm công nghệ cao

650 tỷ đồng xây dựng khu dược phẩm công nghệ cao