Iran tuyên bố sẽ đánh trả Israel

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMĐT)- Iran ngày 19/9 tuyên bố sẽ sử dụng bất kỳ phương thức nào để tự vệ nếu bị tấn công và có thể sẽ đánh bom Israel khi nhà nước Do Thái quyết định gây một cuộc chiến tại Iran.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/144834