Infographics: Những điểm mới của tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024, trùng với thời điểm tăng lương khu vực nhà nước.

Phương Anh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-nhung-diem-moi-cua-tang-luong-toi-thieu-vung-tu-172024-151124.html