Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến

Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển sinh và xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 18.9 đến trước 17 giờ ngày 30.9.

Sau khi biết điểm trúng tuyển, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung từ ngày 18.9 đến trước 17 giờ ngày 30.9. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học đúng thời hạn quy định này mà không có lý do chính đáng, sẽ bị coi như từ chối nhập học, các trường đại học có quyền không tiếp nhận.

Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một trường thì sẽ không được tham gia xét tuyển ở trường khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được trường cho phép.

Thí sinh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

Thí sinh truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, sau đó, nhập các thông tin: Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập.

Bước 2: Vào menu Tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu Tra cứu

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển

Mỗi trường thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là Đỗ hoặc Trượt. Nếu kết quả là Trượt có nghĩa thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào trường.

Bước 4: Xác nhận nhập học

Đối với nguyện vọng Đỗ, thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học, thí sinh nhấn nút Xác nhận nhập học như hình dưới:

Bước 5: Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái Đã nhập học

Trạng thái thông tin của thí sinh “Đã nhập học” nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và trường Đại học đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh.

Đỗ Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-truc-tuyen-i300978/