Hơn 460.000 euro khuyến nông Đồng bằng Cửu Long

    Gốc

    Tổ chức VVOB (Bỉ) vừa triển khai dự án hỗ trợ công tác khuyến nông tại 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng kinh phí ban đầu hơn 460.000 euro.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259457/Default.aspx