Hội thao Thể dục-Thể thao khu vực phía Nam

    Gốc

    QĐND - Ngày 21-7 tại Đoàn Phòng không B75 (Đà Nẵng), Quân chủng Phòng không-Không quân đã khai mạc Hội thao Thể dục-Thể thao năm 2008 (Khu vực phía Nam)...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.39031.qdnd