Hối hả trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Hà Tĩnh

Thời tiết bất lợi, địa hình thi rất khó khăn nhưng các nhà thầu đã nỗ lực vượt khó thi công các vị trí móng cột dự án đường dây 500kV qua Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ.

Anh Tấn - Văn Đức

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/hoi-ha-tren-cong-truong-du-an-duong-day-500-kv-mach-3-qua-ha-tinh-post267167.html