Hà Nội xem xét cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục

UBND TP Hà Nội xem xét cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố.

Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, chiều 29/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp tục chủ trì phiên họp trực tuyến UBND thành phố thường kỳ tháng 2/2024, xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ 15 HĐND TP theo chương trình công tác năm 2024 và chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung trình kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố như: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của thành phố.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội từ năm học 2023 - 2024. Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo của TP. Hà Nội.

UBND TP Hà Nội xem xét cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục - (ảnh HN).

UBND TP Hà Nội xem xét cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục - (ảnh HN).

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng xem xét tờ trình dự thảo về việc xin phê duyệt ứng vốn quỹ phát triển đất để di chuyển các hộ dân khu vực phía Nam sân cỏ quảng trường Ba Đình; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp thành phố; thông qua quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chiều ngày 23/2 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Nguyễn Chí Dũng đã thông báo kết quả bỏ phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Trong đó, số phiếu đồng ý thông qua hồ sơ quy hoạch Thủ đô trình thẩm định là 31/31 thành viên (đạt 100%), gồm số phiếu đồng ý thông qua nhưng phải chỉnh sửa bổ sung là 27/31 thành viên, số phiếu đồng ý thông qua nhưng không cần chỉnh sửa bổ sung là 4/31 (đạt 12,9%).

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các thành viên, ủy viên Hội đồng thẩm định và các đại biểu tham dự phiên họp thẩm định ngày 23/2, cơ quan lập quy hoạch sẽ tập trung nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để sớm báo cáo xin ý kiến của Quốc hội và trình phê duyệt theo quy định.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thị trường bất động sản tại TP.HCM năm 2024

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ha-noi-xem-xet-co-che-quan-ly-thu-chi-doi-voi-dich-vu-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-172240229201155532.htm