Hà Nội tự "nhìn lại" 1 năm mở rộng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Hôm nay (18/8), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và văn phòng trực thuộc trước 25/8/2009 phải gửi báo cáo những việc đã làm được, những việc cần rút kinh nghiệm bước đầu... sau 1 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

    Theo đó, các sở, ban, ngành sẽ phải đánh giá toàn diện việc kiện toàn bộ máy sau hợp nhất; tình hình triển khai các kế hoạch, chương trình; công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục giao dịch hành chính của dân và doanh nghiệp; đánh giá kết quả rà soát, hợp nhất cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý của ngành, cấp mình... UBND các quận, huyện, thị xã được yêu cầu tự đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, chăm lo đời sống nhân dân tại địa phương... và đặc biệt là tình hình điều chỉnh cơ chế, chính sách, sự phù hợp với đặc thù địa phương để tiếp tục kiến nghị UBND TP (đặc biệt với các địa bàn trước đây thuộc Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình). Hà Nội mở rộng đang "kéo" xu hướng đô thị hóa về phía tây... (Ảnh: Q.N.). Cụ thể, Phó Chủ tịch Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo chuyên đề về công tác sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan toàn thành phố; Sở KH&ĐT báo cáo tình hình rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng; Sở Tài chính báo cáo tình hình quản lý tài sản công; Sở Tư pháp báo cáo tình hình xây dựng dự án Luật Thủ đô; Công an TP Hà Nội báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội sau 1 năm mở rộng địa giới... Sau khi tập hợp, tất cả các báo cáo này sẽ được gửi về Thành ủy Hà Nội trước 4/9/2009 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy

    Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2009/8/118177.cand