Hà Nội thành lập 201 địa điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo các địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 trên địa bàn thành phố.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-thanh-lap-201-dia-diem-thi-vao-lop-10-thpt-nam-hoc-2024-2025-post577163.antd