Sở GD-ĐT TPHCM lên tiếng về dạy thêm, học thêm

Sở GD-ĐT TPHCM vừa trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến vấn đề dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.

Cử tri TPHCM kiến nghị, cần quy định và tổ chức thực hiện việc dạy thêm, học thêm lành mạnh, đúng thực chất để nâng cao trình độ học sinh.

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM trả lời: Năm 2019 Sở GD-ĐT ban hành công văn thực hiện thông tư 17 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Mặt khác, theo Luật Đầu tư, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đã bị bãi bỏ.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đã ban hành quy định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GD-ĐT. Trong đó đã bãi bỏ thủ tục hành chính “Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm".

Đến nay, Sở GD-ĐT chưa tiếp nhận bất cứ quy định nào của Bộ GD-ĐT thay thế thông tư số 17.

Về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố, Sở cho biết, việc này đang thực hiện theo thông tư số 17 của Bộ GD-ĐT.

Sở đã ban hành công văn đề nghị phòng GD-ĐT các quận, huyện và thành phố Thủ Đức nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định. Trong đó quan tâm thực hiện 2 nội dung là:

Tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra nội dung dạy thêm, học thêm; phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Tổng hợp kết quả thực hiện dạy thêm, học thêm trên địa bàn và gửi báo cáo về Sở GD-ĐT khi kết thúc năm học (trước ngày 12/5 hằng năm) hoặc báo cáo theo yêu cầu đột xuất.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, tính đến ngày 31/5/2024, các quận huyện đã triển khai các văn bản chỉ đạo hiệu trưởng các trường thường xuyên nhắc nhở giáo viên nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm giảng dạy cho học sinh, không tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Ngoài ra, các phòng GD-ĐT cũng thường xuyên quán triệt và quản lý, tổ chức tốt việc dạy và học chính khóa tại đơn vị nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy của nhà trường. Các trường nghiêm túc triển khai các quy định về dạy thêm, học thêm...

Ngoài ra, Sở GD-ĐT thường xuyên chỉ đạo các phòng thuộc Sở, các phòng GD-ĐT quận, huyện, thành phố Thủ Đức, tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền về mục tiêu chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chú trọng định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học.

Giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định...

Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/so-gd-dt-tphcm-len-tieng-ve-day-them-hoc-them-2292706.html