Hà Nội đẹp và chưa đẹp | 3/8/2023

Nhếch nhác chợ đầu mối Đền Lừ; Bãi xe tự phát; Công viên Thanh Xuân... là một số nội dung có trong Hà Nội đẹp và chưa đẹp hôm nay.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-dp-va-chua-dp-3-8-2023-185689.htm