Hà Nội chi gần 90 tỷ đồng cử hàng trăm cán bộ đi học tập ở Nhật, Mỹ, Singapore...

TP Hà Nội dự kiến trong giai đoạn từ 2022-2025 sẽ cử hàng trăm cán bộ, công chức đi học tập kinh nghiệm thực tế tại Nhật Bản, Mỹ, Đức...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố, giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

Sở Nội vụ Hà Nội được giao tham mưu UBND TP quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án. Sở Nội vụ cũng là cơ quan rà soát, tổng hợp nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu bố trí nguồn kinh phí.

Căn cứ vào mục tiêu cụ thể, các sở ngành, quận huyện của Hà Nội lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

UBND TP lưu ý các cơ quan không cử người đi đào tạo, bồi dưỡng trong cùng một thời điểm tham gia nhiều lớp thuộc chương trình, kế hoạch, đề án khác nhau…

Các cơ quan có trách nhiệm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Hà Nội ưu tiên lựa chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, nữ cán bộ… được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có chiều hướng phát triển tốt.

Theo nội dung kế hoạch này, sẽ có nhiều cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn được cử đi học tại nước ngoài. Cụ thể, trong 4 năm từ 2022-2025, Sở Nội vụ sẽ chủ trì cử 60 cán bộ (kinh phí 11 tỷ đồng) đi học hỏi kinh nghiệm thực tế về quản lý phát triển đô thị ở một số nước như Nhật Bản, Singapore, Mỹ…

Sở Nội vụ cũng sẽ chủ trì cử 100 cán bộ đi học tại Nhật Bản, Mỹ, Đức, Singapore… về kinh nghiệm thực tế trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực, với kinh phí khoảng hơn 18 tỷ đồng.

Sở Tài chính chủ trì, cử 100 cán bộ (kinh phí 18 tỷ đồng) sang Đức, Mỹ, Singapore… để học kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nước tiên tiến.

Sở Khoa học và Công nghệ có chỉ tiêu cử 20 cán bộ (kinh phí 3,6 tỷ đồng) sang Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand... học kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Sở Giáo dục và Đào đào tạo có chỉ tiêu cử 100 cán bộ (kinh phí 18,4 tỷ đồng) đi học kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục ở Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand.

Sở Y tế có chỉ tiêu cử 100 cán bộ đi học tại Pháp, Úc, New Zealand... về kinh nghiệm thực tế quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số về lĩnh vực y tế, kinh phí hơn 18,4 tỷ đồng…

Quang Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ha-noi-chi-gan-90-ty-dong-cu-hang-tram-can-bo-di-hoc-tap-o-nhat-my-singapore-2048274.html