Hà Giang đón nhận Bằng ghi danh Di sản thực hành Then

Hà Giang là 1 trong 11 địa phương của Việt Nam có Di sản thực hành Then thuộc Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hát Then (thực hành Then) là một loại hình diễn xướng dân gian, gắn bó mật thiết trong đời sống của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Tháng 12/2019, tổ chức UNESCO đã chính thức ghi danh Di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định thế giới đánh giá cao kho tàng văn hóa phong phú của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Hiện, Việt Nam có 11 tỉnh có di sản Then, trong đó có Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn vinh dự đón nhận Bằng ghi danh cho Di sản thực hành Then

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn vinh dự đón nhận Bằng ghi danh cho Di sản thực hành Then

Mới đây, tại thành phố Tuyên Quang, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Tuyên Quang và 10 tỉnh có di sản Then đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương sở hữu di sản Then cần quan tâm xây dựng các chương trình quảng bá, tuyên truyền sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả để thúc đẩy sự gắn bó xã hội, khuyến khích ý thức về bản sắc và trách nhiệm của người dân địa phương trong lan tỏa và thực hành sinh hoạt tại cộng đồng.

Đồng thời, quan tâm đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân Then truyền dạy về thực hành Then trong cộng đồng; tiếp tục sưu tầm, lưu giữ, xuất bản tư liệu Then cổ; chú ý đến tính đa dạng trong tổng thể của Then ở mỗi dân tộc và mỗi địa phương trong quá trình bảo tồn và phát triển; không để tình trạng lợi dụng thực hành Then, làm biến tướng để trục lợi.

Xuân Lập

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-giang-don-nhan-bang-ghi-danh-di-san-thuc-hanh-then-219149.html