Giảm rác thải nhựa, hướng tới sử dụng bền vững không gian biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động như chiến dịch ra quân làm sạch biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, hướng tới quản lý, sử dụng bền vững không gian biển, nhân Ngày Đại dương thế giới (8/6).

Ngày Đại dương thế giới (8/6) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự nỗ lực, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương, tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại.

Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2024 là “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương”, kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương, cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương vì một đại dương xanh và bền vững.

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 1-8/6 hằng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời với bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển. Năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề trọng tâm của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Quản lý, sử dụng bền vững không gian biển”.

Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân làm sạch bờ biển. Ảnh: Giang Thanh.

Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân làm sạch bờ biển. Ảnh: Giang Thanh.

Để tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số hoạt động như tăng cường tuyên truyền vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương.

Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về quản lý, sử dụng bền vững không gian biển, công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên biển, hải đảo, ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ, duy trì và phục hồi đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo.

Phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như chiến dịch ra quân làm sạch biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường.

Bộ cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo, khuyến khích các nghiên cứu về biển, đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường biển, tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng ven biển và trên các đảo, hải đảo.

Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giam-rac-thai-nhua-huong-toi-su-dung-ben-vung-khong-gian-bien-post1640068.tpo