Giảm nghèo-câu chuyện thành công trong phát triển kinh tế

    Báo VTC News
    Gốc

    Với việc giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 58% năm 1993 xuống còn trên 24% năm 2004, vượt xa thời hạn của Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ do Liên hợp quốc đề ra, thành tựu giảm nghèo của Việt Nam được coi là “một trong những câu chuyện thành công nhất trong phát triển kinh tế”.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217806/Default.aspx