Gần 500 tỷ đồng miễn giảm và gia hạn thời hạn nộp thuế

Tin từ Cục Thuế Đồng Nai cho biết, đến hết tháng 4-2024, ngành thuế đã giải quyết kịp thời các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn thời hạn nộp thuế trong năm 2024 cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, đến ngày 30-4-2024, ước giảm khoảng 165 tỷ đồng. Giảm gần 160 tỷ đồng đối với thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn. Ban hành trên 290 quyết định giảm tiền thuê đất với người nộp thuế, với số tiền giảm trên 175 tỷ đồng.

Ngành thuế đang tiếp tục triển khai và hướng dẫn thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024 khi Chính phủ ban hành các chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi người nộp thuế.

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202405/gan-500-ty-dong-mien-giam-va-gia-han-thoi-han-nop-thue-8885910/