Đồng Nai: Nhiều sắc thuế tăng trưởng mạnh

Đồng Nai: Nhiều sắc thuế tăng trưởng mạnh

Theo báo cáo sơ kết công tác thuế quý I/2021 của Cục Thuế Đồng Nai, tổng thu ngân sách nhà nước trong quý...
Cục thuế Đồng Nai làm thất lạc hồ sơ, cán bộ 22 năm không được thi nâng ngạch

Cục thuế Đồng Nai làm thất lạc hồ sơ, cán bộ 22 năm không được thi nâng ngạch

Đồng Nai tỷ lệ nợ thuế tăng gần 30%

Đồng Nai tỷ lệ nợ thuế tăng gần 30%

Tỷ lệ nợ thuế tăng

Đồng Nai: Thu ngân sách quý I ước tăng 19%

Đồng Nai: Thu ngân sách quý I ước tăng 19%

'Ông trùm' BOT Cường Thuận IDICO nợ thuế hơn 7,7 tỷ đồng

'Ông trùm' BOT Cường Thuận IDICO nợ thuế hơn 7,7 tỷ đồng

Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành nợ thuế triền miên ra sao?

Tập đoàn Tân Mai, LDG nợ hàng chục tỷ đồng tiền thuế

Tập đoàn Tân Mai, LDG nợ hàng chục tỷ đồng tiền thuế

Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành 'khủng' cỡ nào khi nợ thuế 30 tỷ đồng?

Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành 'khủng' cỡ nào khi nợ thuế 30 tỷ đồng?

67 doanh nghiệp vừa bị Cục thuế Đồng Nai 'điểm mặt' vì nợ thuế

67 doanh nghiệp vừa bị Cục thuế Đồng Nai 'điểm mặt' vì nợ thuế

Đồng Nai: Các doanh nghiệp FDI nợ thuế hơn 121 tỷ đồng

Đồng Nai: Các doanh nghiệp FDI nợ thuế hơn 121 tỷ đồng

Cục Thuế Đồng Nai công khai 67 doanh nghiệp nợ thuế gần 500 tỷ

Cục Thuế Đồng Nai công khai 67 doanh nghiệp nợ thuế gần 500 tỷ

Đồng Nai: 'Bêu' tên 67 doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ

Đồng Nai: 'Bêu' tên 67 doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ

Chuyển cơ quan điều tra, thu hồi hơn 11 tỷ đồng của Công ty Hoàng Nam Anh

Chuyển cơ quan điều tra, thu hồi hơn 11 tỷ đồng của Công ty Hoàng Nam Anh

Đồng Nai: Công ty TNHH quốc tế Hoàng Nam Anh bị truy thu 11,5 tỷ đồng tiền thuế GTGT

Đồng Nai: Công ty TNHH quốc tế Hoàng Nam Anh bị truy thu 11,5 tỷ đồng tiền thuế GTGT

Chuyển cơ quan điều tra, thu hồi hơn 11 tỷ đồng của Cty Hoàng Nam Anh

Chuyển cơ quan điều tra, thu hồi hơn 11 tỷ đồng của Cty Hoàng Nam Anh

Siết chặt quản lý hoàn thuế đối với doanh nghiệp

Mở công ty 'ma' chiếm đoạt gần 12 tỷ tiền thuế

Mở công ty 'ma' chiếm đoạt gần 12 tỷ tiền thuế

Chuyển công an điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận tiền hoàn thuế

Chuyển công an điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận tiền hoàn thuế

Đồng Nai chuyển công an điều tra Công ty Hoàng Nam Anh vì chiếm đoạt hàng tỷ tiền hoàn thuế GTGT

Đồng Nai chuyển công an điều tra Công ty Hoàng Nam Anh vì chiếm đoạt hàng tỷ tiền hoàn thuế GTGT

Tổng cục Thuế quyết siết doanh nghiệp 'ma' trốn thuế

Tổng cục Thuế quyết siết doanh nghiệp 'ma' trốn thuế

Rà soát các hoạt động phát sinh lĩnh vực bất động sản để tăng nguồn thu ngân sách

Đồng Nai thu ngân sách 40 ngày đạt trên 10.400 tỷ đồng

Đồng Nai thu ngân sách 40 ngày đạt trên 10.400 tỷ đồng

Đồng Nai thanh tra thuế doanh nghiệp có rủi ro cao

Đồng Nai thanh tra thuế doanh nghiệp có rủi ro cao

Lập danh sách các doanh nghiệp để thanh, kiểm tra pháp luật về thuế

Thua kiện, Cục trưởng cục Thuế Đồng Nai trả án phí… 200 nghìn đồng

Thua kiện, Cục trưởng cục Thuế Đồng Nai trả án phí… 200 nghìn đồng

Giảm trừ thuế đối với người phụ thuộc

99% doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử

Giải bóng đá tứ hùng mừng Xuân 2021

Giải bóng đá tứ hùng mừng Xuân 2021

Đất nông nghiệp, phi nông nghiệp năm 2021 có hệ số là 1

Đồng Nai: Thu ngân sách vượt dự toán trong bối cảnh Covid-19

Đồng Nai: Thu ngân sách vượt dự toán trong bối cảnh Covid-19

Cần sớm xử lý nghiêm chủ đầu tư gần 500 căn nhà xây không phép ở Đồng Nai

Cần sớm xử lý nghiêm chủ đầu tư gần 500 căn nhà xây không phép ở Đồng Nai

Đồng Nai: Chủ động khai thác tăng thu nội địa vượt dự toán

Đồng Nai: Chủ động khai thác tăng thu nội địa vượt dự toán

Đồng Nai về đích thu ngân sách nhà nước với hơn 54.000 tỷ đồng

Đồng Nai về đích thu ngân sách nhà nước với hơn 54.000 tỷ đồng

Đồng Nai: Truy thu, phạt doanh nghiệp vi phạm thuế 569 tỷ đồng

Đồng Nai: Truy thu, phạt doanh nghiệp vi phạm thuế 569 tỷ đồng

Nhiều cục thuế thu nội địa 'về đích' trước thời hạn

Nhiều cục thuế thu nội địa 'về đích' trước thời hạn

Đồng Nai: Thu nội địa vượt 5% dự toán

Đồng Nai: Thu nội địa vượt 5% dự toán

Tăng cường giám sát hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản

Cục Thuế Đồng Nai truy thu hơn 510 tỷ đồng vi phạm về thuế

Cục Thuế Đồng Nai truy thu hơn 510 tỷ đồng vi phạm về thuế

Đồng Nai: Truy thu, phạt doanh nghiệp vi phạm thuế hàng trăm tỷ đồng

Đồng Nai: Truy thu, phạt doanh nghiệp vi phạm thuế hàng trăm tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp gốm bị bãi bỏ ưu đãi do chậm di dời vào cụm công nghiệp

Nhiều doanh nghiệp gốm bị bãi bỏ ưu đãi do chậm di dời vào cụm công nghiệp

Đồng Nai: Thu nội địa tăng 9%

Đồng Nai: Thu nội địa tăng 9%

Tăng tốc thu ngân sách cuối năm

Tăng tốc thu ngân sách cuối năm

Đồng Nai: Tập trung kéo giảm nợ thuế nội địa về thực chất

Đồng Nai: Tập trung kéo giảm nợ thuế nội địa về thực chất

9 tháng đầu năm Cục Thuế Đồng Nai thu đạt 80%, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước

9 tháng đầu năm Cục Thuế Đồng Nai thu đạt 80%, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước