FED nhận định tốc độ tăng trưởng kinh tế

Ngày 17/4, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhận định hoạt động kinh tế của Mỹ tiếp tục tăng trưởng vừa phải được ghi nhận tại nhiều lĩnh vực kể từ cuối tháng 2 vừa qua. Theo đó, các báo cáo dự đoán rằng lạm phát sẽ ít có biện động lớn trong thời gian tới.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/fed-nhan-dinh-toc-do-tang-truong-kinh-te-117835.htm