ESG Forum 2024: diễn đàn đầu tiên chi trả phí bù đắp phát thải carbon

Ngày 13-6, The Saigon Times, ấn phẩm điện tử tiếng Anh thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group), phối hợp với Tiểu ban Phát triển Xanh của EuroCham (GGSC), Tiểu ban ESG và Liên minh chuyển đổi kinh doanh bền vững tổ chức Diễn đàn ESG 2024 tại TPHCM với chủ đề 'Từ ý tưởng đến hành động'.Ngày 13-6, The Saigon Times, ấn phẩm điện tử tiếng Anh thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group), phối hợp với Tiểu ban Phát triển Xanh của EuroCham (GGSC), Tiểu ban ESG và Liên minh chuyển đổi kinh doanh bền vững tổ chức Diễn đàn ESG 2024 tại TPHCM với chủ đề 'Từ ý tưởng đến hành động'.

Sự kiện quy tụ những chuyên gia, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực ESG, là cơ hội để các doanh nghiệp nhận ra mình đang ở đâu trên hành trình thực hành ESG, mức độ sẵn sàng đối với ESG, điều gì cản trở họ và đâu là giải pháp để theo đuổi những mục tiêu đó.

Lê Vũ - Ngọc Như

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/esg-forum-2024-dien-dan-dau-tien-chi-tra-phi-bu-dap-phat-thai-carbon/