Dung mạo mỹ nhân hoàng tộc nhà Thanh cách đây hơn 100 năm

Các cách cách cuối thời nhà Thanh chụp ảnh kỷ niệm trước Đại sứ quán Mỹ những năm 1904 - 1907. Công sứ phu nhân của Đại sứ quán Mỹ chủ trì buổi tiếp đón các mỹ nhân hoàng tộc nhà Thanh.

 Dung mạo đài các của Tứ Cách Cách - Khánh Vương Phủ.

Dung mạo đài các của Tứ Cách Cách - Khánh Vương Phủ.

 Thuận Thừa Vương Phi - con gái Quế Tường, cháu gái Từ Hy Thái Hậu có tướng mạo đầy đặn.

Thuận Thừa Vương Phi - con gái Quế Tường, cháu gái Từ Hy Thái Hậu có tướng mạo đầy đặn.

 Phong thái vương giả của Vinh Thọ Công Chúa.

Phong thái vương giả của Vinh Thọ Công Chúa.

Vẻ đẹp đài các của Tái Phong Phúc Tấn Qua Nhĩ Gia Thị (tên thật là Ấu Lan - mẹ của hoàng đế Phổ Nghi).

Vẻ đẹp đài các của Tái Phong Phúc Tấn Qua Nhĩ Gia Thị (tên thật là Ấu Lan - mẹ của hoàng đế Phổ Nghi).

 Tam Cách Cách của Khánh Vương Phủ mặc trang phục xa hoa toát lên phong thái vương giả, quyền quý.

Tam Cách Cách của Khánh Vương Phủ mặc trang phục xa hoa toát lên phong thái vương giả, quyền quý.

 Lục Cách Cách của Khánh Vương Phủ gây chú ý với gương mặt phúc hậu.

Lục Cách Cách của Khánh Vương Phủ gây chú ý với gương mặt phúc hậu.

 Tái Chấn Phu Nhân.

Tái Chấn Phu Nhân.

Mời độc giả xem video: Bất ngờ lý do các phi tần nhà Thanh luôn đeo hộ giáp không rời.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/vietnamdaily-relax/dung-mao-my-nhan-hoang-toc-nha-thanh-cach-day-hon-100-nam-214562.html