Đức cảnh báo giá khí đốt tăng gấp 3 lần trong năm tới

Giá khí đốt mà người tiêu dùng phải chi trả có thể sẽ tăng ít nhất gấp 3 lần trong năm tới. Cảnh báo này vừa được Cơ quan quản lý mạng lưới liên bang Đức đưa ra trong ngày hôm qua.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/duc-canh-bao-gia-khi-dot-tang-gap-3-lan-trong-nam-toi-45875.htm