Động thái 'giữ chân cán bộ' của nhiều doanh nghiệp

Tập đoàn Masan, Tập đoàn Yeah1, Chứng khoán VNDirect, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Chứng khoán SSI… sẽ phát hành hàng chục triệu cổ phiếu ESOP cho nhân sự chủ chốt, thành viên HĐQT…

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 7,5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng thu về hơn 75 tỷ đồng. Chốt phiên giao dịch ngày 22/5, cổ phiếu MSN đóng cửa tại giá 73.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy, thị giá ESOP mà Masan sắp phát hành chưa bằng 1/7 so với giá trị giao dịch trên sàn chứng khoán.

Tập đoàn Masan sẽ phát hành ESOP cho 95 người lao động.

Tập đoàn Masan sẽ phát hành ESOP cho 95 người lao động.

Masan sẽ phát hành cho 95 người lao động. Theo công ty, đây là nhân viên của Masan và các công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn, và có cam kết gắn bó lâu dài với công ty và các công ty con.

Trong 95 người này, có một số nhân sự chủ chốt của Masan như Tổng Giám đốc Danny Le, 2 Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thiều Nam và Michael Hung Nguyen, Giám đốc Công nghệ Rahul Bhandari, Giám đốc Tài chính Đoàn Thị Mỹ Duyên...

Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến trong quý II - III năm nay. Toàn bộ cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Tương tự, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) cũng có nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

Yeah1 dự kiến phát hành hơn 5,6 triệu cổ phiếu ESOP nhưng không thu tiền cho 38 người là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và cán bộ nhân viên chủ chốt của công ty và các công ty trực thuộc. Trong danh sách có Chủ tịch HĐQT Lê Phương Thảo, Tổng giám đốc Ngô Thị Vân Hạnh, Phó tổng Giám đốc Chế Đoàn Viên, Phó tổng Giám đốc Phạm Minh Tiến, thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Văn Nam và Vương Hồ Trí Dũng...

Theo Yeah1, mục đích phát hành ESOP là để gắn kết và giữ chân cán bộ, nhân viên đang nắm giữ các vị trí chủ chốt, vị trí quan trọng, cán bộ nhân viên có năng lực đóng góp vào kết quả kinh doanh và sự phát triển của công ty. Ngoài ra là để tạo chính sách thu hút nhân sự chất lượng về cho công ty, góp phần nâng cao hình ảnh của công ty.

Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm đầu tiên, được chuyển nhượng 30% trong năm thứ hai, 35% tiếp theo trong năm thứ ba và 35% còn lại trong năm thứ tư. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024.

Công ty CP Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) cũng chào bán hơn 24 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp và phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động. Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 50 tỷ đồng sẽ được bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Công ty CP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI ) đang triển khai thực hiện phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng tham gia là thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con. Người mua cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 50% số cổ phần được phát hành sau 2 năm và 50% số cổ phần được phát hành còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Công ty CP Tập đoàn Yeah1 dự kiến phát hành hơn 5,6 triệu cổ phiếu ESOP nhưng không thu tiền cho 38 lãnh đạo, nhân viên chủ chốt.

Công ty CP Tập đoàn Yeah1 dự kiến phát hành hơn 5,6 triệu cổ phiếu ESOP nhưng không thu tiền cho 38 lãnh đạo, nhân viên chủ chốt.

Việc phát hành cổ phiếu ESOP khiến nhiều cổ đông bất bình trong thời gian gần đây. Tại đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Tập đoàn Yeah1, cổ đông đã đặt vấn đề vì phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt mà không chia cổ tức cho cổ đông?

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Yeah1 Lê Phương Thảo cho biết, đối với ngành truyền thông và giải trí, đóng góp thành công lớn nhất đó là con người và thứ hai là ứng dụng của công nghệ.

Về con người, từ bao lâu nay Tập đoàn Yeah1 chưa có chương trình ESOP cho người lao động. Yeah1 nhận thấy rằng trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ sắp tới, con người sẽ là yếu tố đóng góp thành công và sẽ là một yếu tố chủ chốt dẫn đến sự thành công của tập đoàn, xây dựng cho công ty vững mạnh và mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận bền vững và sẽ đóng góp những giá trị lớn cho cổ đông. Yeah1 đã họp HĐQT và Ban nhân sự, quyết định chia cổ phiếu ESOP để đảm bảo người lao động có quyền lợi và sự gắn kết cao nhất.

Duy Quang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dong-thai-giu-chan-can-bo-cua-nhieu-doanh-nghiep-post1639416.tpo