Đơn giản hóa 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Ngày 29-6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2222/QĐ-UBND, thông qua phương án đơn giản hóa 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.

Đơn giản hóa 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Ảnh minh họa

Đơn giản hóa 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Ảnh minh họa

Các thủ tục hành chính giảm một ngày làm việc gồm: Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân); thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam và thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, thời gian tối đa cho các thủ tục hành chính này là 10 ngày làm việc nhưng thực tế giải quyết thấy có thể rút ngắn 1 ngày (giảm 10% thời gian).

Riêng thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp, sẽ giảm 2 ngày làm việc (20% thời gian).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định.

Bảo Hân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/cai-cach-hanh-chinh/1035659/don-gian-hoa-4-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-cua-so-quy-hoach---kien-truc-ha-noi