Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam rèn lối chơi gắn kết

ND-  Để bù đắp những thiếu hụt về lực lượng lẫn về cảm giác cầu do phải đấu với quả cầu mới, ngày 6-11, toàn đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã lên đường sang Thái-lan tập huấn hai tuần.