Đọc nhanh

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen giành 90 ghế và Đảng Sam Rainsy giành 26 ghế tại cuộc bầu cử quốc hội tháng 7 vừa qua. (Kyodo)

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/237853.asp