Doanh thu các ngành dịch vụ ước đạt hơn 27,2 ngàn tỷ đồng

Thông tin từ Cục Thống kê Đồng Nai, doanh thu của các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 27,2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, doanh thu ngành khách sạn, nhà hàng ước đạt hơn 10,4 ngàn tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu các ngành dịch vụ khác như: dịch vụ kinh doanh bất động sản; hành chính và dịch vụ hỗ trợ; giáo dục và đào tạo; nghệ thuật, vui chơi và giải trí; dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội… ước đạt hơn 16,8 ngàn tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành thương mại - dịch vụ của tỉnh là một trong những điểm sáng khi duy trì được mức tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Lam Phương

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202405/doanh-thu-cac-nganh-dich-vu-uoc-dat-hon-272-ngan-ty-dong-9b6512f/