Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Quảng Bình

Đoàn công tác sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về những điều đảng viên không được làm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Ngày 20/9, Đoàn Kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình để thông báo quyết định, kế hoạch và lịch làm việc của đoàn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Căn cứ chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra 545 để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về những điều đảng viên không được làm… và một số nội dung quan trọng khác.

Đoàn Kiểm tra 545 sẽ tiến hành công tác kiểm tra đối với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình và Quảng Bình.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Đoàn đã công bố quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra 545 gồm 10 thành viên do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn; công bố các nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức kiểm tra của Đoàn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, phương châm tự kiểm tra là chính, quá trình triển khai đòi hỏi tinh thần tự giác cao của cấp ủy, tổ chức đảng.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, không áp đặt, Đoàn Kiểm tra luôn lắng nghe ý kiến của cấp ủy, tổ chức đảng để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt nhất.

Qua công tác kiểm tra, các tổ chức đảng, đảng viên sẽ tự rà soát, đánh giá, nhìn nhận kết quả thực hiện các quyết định, kết luận của Trung ương, trên cơ sở đó phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét vào cuối năm 2022.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý một số nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình cần tập trung báo cáo như: quy chế làm việc, nhận diện sự suy thoái, các vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/doan-kiem-tra-cua-ban-bi-thu-lam-viec-voi-tinh-uy-quang-binh-post957002.vov