Tiếp nhận ủng hộ thực hiện mục tiêu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân

Tiếp nhận ủng hộ thực hiện mục tiêu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn...
Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận 5.543 tỷ đồng

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận 5.543 tỷ đồng

Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng dịch Covid-19

Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng dịch Covid-19

Tiếp nhận ủng hộ gần 12 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp nhận ủng hộ gần 12 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tập đoàn Hyosung ủng hộ 32 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống Covid-19

Tập đoàn Hyosung ủng hộ 32 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống Covid-19

Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19

Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19

Bộ Xây dựng ủng hộ một tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19

Bộ Xây dựng ủng hộ một tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19

Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19

Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

Tập đoàn Hyosung ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19

Tập đoàn Hyosung ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19

Quỹ vaccine tiếp nhận thêm 410 tỷ đồng trong sáng nay

Quỹ vaccine tiếp nhận thêm 410 tỷ đồng trong sáng nay

Người lao động Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng dịch COVID-19

Người lao động Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng dịch COVID-19

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Nghị quyết 13

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Nghị quyết 13

Nhận diện đúng các hiện tượng tôn giáo mới

Nhận diện đúng các hiện tượng tôn giáo mới

Nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19

Nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19

Nhận diện, hiểu rõ hơn về hiện tượng tôn giáo mới

Nhận diện, hiểu rõ hơn về hiện tượng tôn giáo mới

Nhận diện, hiểu rõ hơn về hiện tượng tôn giáo mới

Nhận diện, hiểu rõ hơn về hiện tượng tôn giáo mới

Ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh

Ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh

Quản lý Quỹ Vaccine, ghi nhận mọi đóng góp ủng hộ và thực hiện giải ngân trong ngày

Quản lý Quỹ Vaccine, ghi nhận mọi đóng góp ủng hộ và thực hiện giải ngân trong ngày

Điện lực miền trung tiếp tục ủng hộ gần 4,3 tỷ đồng vào Quỹ vacccine phòng Covid-19

Điện lực miền trung tiếp tục ủng hộ gần 4,3 tỷ đồng vào Quỹ vacccine phòng Covid-19

Thêm nhiều nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thêm nhiều nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Nỗ lực thực hiện mục tiêu tiêm phòng Covid-19 cho 70% người dân

Nỗ lực thực hiện mục tiêu tiêm phòng Covid-19 cho 70% người dân

Quỹ Vaccine đã tiếp nhận 5.080 tỷ đồng

Quỹ Vaccine đã tiếp nhận 5.080 tỷ đồng

Góp phần hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đại trà vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021

Góp phần hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đại trà vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021

EVNCPC ủng hộ thêm 4,3 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19

EVNCPC ủng hộ thêm 4,3 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19

EVNCPC tiếp tục ủng hộ gần 4,3 tỉ vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

EVNCPC tiếp tục ủng hộ gần 4,3 tỉ vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

EVNCPC tiếp tục ủng hộ gần 4,3 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19

EVNCPC tiếp tục ủng hộ gần 4,3 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19

4.866 tỷ đồng đã được chuyển vào quỹ vaccine

4.866 tỷ đồng đã được chuyển vào quỹ vaccine

Thái Nguyên: Phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống COVID-19

Thái Nguyên: Phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống COVID-19

Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước

Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Texas phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid 19

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Texas phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid 19

Thị trấn Bút Sơn: Hơn 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc - xin và công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thị trấn Bút Sơn: Hơn 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc - xin và công tác phòng, chống dịch COVID-19

Mang heo đất ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Mang heo đất ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong đại dịch

Tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong đại dịch

Hơn 3.500 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19

Hơn 3.500 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19

Thư ngỏ Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 'Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19

Thư ngỏ Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 'Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19

Cộng đồng người Việt tại Đông Phi chung tay chống dịch COVID-19 trong nước

Cộng đồng người Việt tại Đông Phi chung tay chống dịch COVID-19 trong nước

Đất Xanh Miền Trung: 3 tỷ đồng tặng Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Đất Xanh Miền Trung: 3 tỷ đồng tặng Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Ngành giáo dục ủng hộ 4,5 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19

Ngành giáo dục ủng hộ 4,5 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp Đại sứ Singapore

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp Đại sứ Singapore

Hơn 3.510 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hơn 3.510 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hơn 3.510 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hơn 3.510 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV