ĐHSPHN2 khai mạc Khảo sát đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo ĐH

Tầm nhìn của ĐHSPHN2: 'Tới năm 2030, nhà trường là một tổ chức có văn hóa chất lượng sáng tạo, chất lượng giáo dục đạt chuẩn AUN-QA, tiệm cận với chuẩn quốc tế'.

Ngày 16/9, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học: Giáo dục Công dân, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Lịch sử.

Tham dự chương trình, có sự góp mặt của các đại biểu từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội; Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cùng toàn thể viên chức, người lao động và đại diện sinh viên các khoa: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Lịch sử.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã xác định tầm nhìn về đảm bảo chất lượng: “Tới năm 2030, nhà trường là một tổ chức có văn hóa chất lượng sáng tạo, chất lượng giáo dục đạt chuẩn AUN-QA, tiệm cận với chuẩn quốc tế”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phát biểu khai mạc.

Nhà trường cũng xác định rõ mục tiêu về đảm bảo chất lượng tới năm 2023: “Chất lượng giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia, từng bước cải thiện đáp ứng chuẩn ASEAN; các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm được công nhận đạt chuẩn chất lượng bởi tổ chức kiểm định trong nước hoặc khu vực; hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ được hoàn thiện, từng bước trở thành điển hình trong hệ thống các trường sư phạm; văn hóa chất lượng trở thành một yếu tố cốt lõi cho các hoạt động của nhà trường.”.

Hướng tới mục tiêu và tầm nhìn đó, nhà trường đã sớm triển khai hoạt động tự đánh giá và nghiêm túc thực hiện hoạt động cải tiến chất lượng đối với tất cả các chương trình đào tạo của trường.

Với sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ quản lý và viên chức trường, đặc biệt là các cán bộ, giảng viên và người học của các khoa, hoạt động cải tiến chất lượng đối với các chương trình đào tạo đã đem lại hiệu quả rõ nét.

Hoạt động đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo đợt này có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà trường.

Đó chính là biểu hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của nhà trường đối với người học, xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bên liên quan khác.

Kết quả đánh giá là một căn cứ chính yếu để nhà trường xác lập mức độ đạt được các mục tiêu đảm bảo chất lượng đã đề ra.

Toàn cảnh chương trình khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.

Đồng thời, kết quả chính là sự khẳng định rõ nét về truyền thống và vị thế của nhà trường, khẳng định cho những phấn đấu, nỗ lực hết mình của tập thể viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 để duy trì và phát huy Giá trị cốt lõi: Uy tín - Trí tuệ - Cống hiến.

Với mong muốn chất lượng đào tạo tiếp tục được cải tiến, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng, xứng đáng với vị thế của một trong 7 trường sư phạm chủ chốt của cả nước, nhà trường mong nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, của các chuyên gia Đoàn đánh giá ngoài.

Từ đó, phát hiện những thiếu khuyết còn tồn tại trong công tác đào tạo, tư vấn các định hướng trong bảo đảm và cải tiến chất lượng của 4 chương trình đào tạo, cũng như trong việc triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo tiếp theo của nhà trường.

Nhà trường cam kết tuân thủ mọi quy định và tạo điều kiện thuận lợi để quá trình đánh giá ngoài được diễn ra theo kế hoạch, đáp ứng mọi yêu cầu của công tác khảo sát.

Tiếp đó, Thạc sĩ Vũ Minh Phương - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Thạc sĩ Vũ Minh Phương - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục công bố Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài.

Phát biểu tại chương trình khai mạc, Tiến sĩ Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu các thành viên của Đoàn đánh giá ngoài, qui trình kiểm định chất lượng, nội dung đánh giá.

Tiến sĩ Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu.

Trên cơ sở khách quan, công tâm, Đoàn chuyên gia sẽ tập trung đánh giá những điểm mạnh, ưu thế nổi trội của các chương trình đào tạo, đồng thời phát hiện ra những điểm còn tồn tại để đối sánh với các chương trình trong nước và quốc tế, trên cơ sở đó có kiến nghị thiết thực nhằm thúc đẩy chất lượng chương trình đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là một trong những trường đại học sư phạm chủ chốt của cả nước, đi đầu trong hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học.

Điều này khẳng định sự tự tin của nhà trường về các chương trình đào tạo, đồng thời thể hiện trách nhiệm giải trình của nhà trường đối với người học và cộng đồng xã hội.

Những chương trình đào tạo của nhà trường đã và đang được đánh giá chất lượng bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đều được đánh giá cao khi đối sánh với các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, đáp ứng những tiêu chuẩn đầu ra.

Tiếp theo, Trưởng các khoa báo cáo tổng quan về các chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học: Giáo dục Công dân, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Lịch sử.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng - Trưởng khoa Lịch sử trình bày tổng quan về chương trình đào tạo Sư phạm Lịch sử.

Tiến sĩ Trần Thị Hồng Loan - Trưởng khoa Giáo dục Chính trị trình bày tổng quan về chương trình đào tạo Giáo dục Công dân.

Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh - Trưởng khoa Giáo dục Thể chất trình bày tổng quan về chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh - Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học trình bày tổng quan về chương trình đào tạo Giáo dục Tiểu học.

Các báo cáo đều làm nổi bật những điểm mạnh và cả những điểm còn tồn tại của các chương trình đào tạo chính quy được đánh giá chất lượng trong đợt khảo sát này.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

Sau phiên khai mạc, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tiếp tục nghiên cứu hồ sơ minh chứng và triển khai các hoạt động theo lịch trình như: Phỏng vấn các đối tượng liên quan; khảo sát thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; tham quan, kiểm tra các cơ sở vật chất của nhà trường để có thể đưa ra những nhận định, đánh giá chuẩn xác, nhận định mức độ đáp ứng yêu cầu về chuẩn chất lượng đối với các chương trình đào tạo và đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và các khoa.

Mộc Trà

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/dhsphn2-khai-mac-khao-sat-danh-gia-chat-luong-4-chuong-trinh-dao-tao-dh-post229711.gd