Trường Đại học Hà Tĩnh chào đón 1.050 tân học sinh và sinh viên

Trường Đại học Hà Tĩnh chào đón 1.050 tân học sinh và sinh viên

Đại học Công đoàn nhận quyết định đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học

Đại học Công đoàn nhận quyết định đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học

Đại học Việt Nam 'vắng bóng' trong các bảng xếp hạng uy tín của thế giới

Đại học Việt Nam 'vắng bóng' trong các bảng xếp hạng uy tín của thế giới

Những tồn tại chủ yếu trường ĐH cần tập trung cải thiện

Những tồn tại chủ yếu trường ĐH cần tập trung cải thiện

'Giật mình' với kết quả kiểm định của 117 trường đại học

'Giật mình' với kết quả kiểm định của 117 trường đại học

Trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho trường Đại học Điện lực

Trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho trường Đại học Điện lực

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) nhận chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) nhận chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Trường Đại học Luật Hà Nội nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Trường Đại học Luật Hà Nội nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục